გახდი მოხალისე

 

აუცილებელი კრიტერიუმები:

 

  • მოხალისე შეიძლება გახდეს პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი;
  • მოხალისე უნდა ფლობდეს ქართულ ენას საკომუნიკაციო დონეზე;
  • მოხალისე უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;
  • მოხალისემ უნდა მოგვაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის შესახებ, რათა არ მოხდეს მისი ჩართვა ისეთ მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რომელიც შეიცავს მისი ჯანმრთელობის დაზიანების ან სიცოცხლის მოსპობის რისკს - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფსიქო).