მოხალისეთა მომმზადება

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, უზრუნველყოფს სამცხე-ჯავახეთში მობილიზებული მოხალისეების საბაზისო მომზადებას. ტრენინგის ფარგლებში, მოხალისეები გაივლიან მომზადებას შემდეგ საკითხებში:

  • პირველადი დახმარება
  • ფსიქო-სოციალური დახმარება
  • კატასტროფების მართვა

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფს მოხალისეთა მომზადებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურას.